Kod Åtgärdsnamn Referenspris
(Kr)
Eget pris
(Kr)
  Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder    
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 830 910
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 365 505
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1035 1250
108 Utredning utförd av tandläkare 1 705 1 595
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 610 910
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist   805 1 280
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist 255 382
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst 480 520
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 170
122 Röntgenundersökning, delstatus 235 525
123 Röntgenundersökning, helstatus 795 997
124 Panoramaröntgen 520 997
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 510 475
126 Röntgenundersökning, omfattande, har utgått 965  
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 965 1 500
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 250 3 000
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1 535 4 500
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 825 6 000
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 620 700
161 Salivsekretionsmätning 570 750
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 320 350
163 Biopsi inklusive laboratorieunders ökning (PAD) 955  
  Sjukdomsförebyggande åtgärder    
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 435 530
204 Profylaxskena, per skena 765 800
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 160 150
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 320 300
  Sjukdomsbehandlande åtgärder    
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 400 490
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 745 910
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1105 1 800
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 480
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 160 440
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 580
322 Stegvis excavering 1 095 1 440
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 475 870
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 1250
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 425 1850
362 Lustgassedering, per gång 810  
  Kirurgiska åtgärder    
401 Tanduttagning, en tand 1005 1 415
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1660 2 265
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 180 410
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3060 3 510
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4070 4 620
406 Tanduttagning, övertalig tand 1005 1 415
420 Implantat, per styck 2620 3 600
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3525 6 200
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1465 1800
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4695 8000
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 635 1 820
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6480 10 200
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2195 2 460
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4 865 4775
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 4665 7125
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3840 4 300
430 Korrigerande kirurgi vid implantat 1475 2 100
435 Avlägsnande av ett implantat 1005  
436 Avlägsnande av implantat, enkel 180  
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 2 475 2 810
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 510 4 020
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 340 3 820
444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 555 5 240
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 555 5 240
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 315 290
  Rotbehandlingsåtgärder    
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3325 4150
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4005 4620
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5030 6300
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5485 6600
521 Akut endodontisk behandling 785 980
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 785 1 100
523 Stiftborttagning 1150 1 400
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 580  
  Bettfysiologiska åtgärder    
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3420 4 000
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3420 4 000
603 Reponeringsskena, per skena 5 165 5 685
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2110 3 100
606 Motorisk aktivering 480 560
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 735 825
  Reparativa åtgärder    
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 980
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 945 1 280
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1125 1 610
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 760 1 180
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 115 1 740
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490 2 240
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1695 2 500
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 535 700
  Protetiska åtgärder    
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5 730 7220
801 Laboratorieframställd krona 4395 7220
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3095 4 300
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 465  
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2190 3 920
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1750 2 250
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 355  
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 315  
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 290  
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 985  
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 550 790
812 Broreparation 1 1 445 1 680
813 Broreparation 2 4 420  
814 Broreparation 3 7 635  
815 Sadelkrona 5 130  
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3680 4 380
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5110 5 800
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10870 13750
825 Komplicerad partiell protes med st öd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12285 14000
826 Attachments, per styck, material 95  
827 Hel underkäksprotes 9080 11000
828 Hel överkäksprotes 9080 11000
829 Immediatprotes 6885 11000
831 Justering av avtagbar protes 370 495
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1240 1 500
833 Rebasering av protes 2520 2 940
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1945 2 940
835 Rebasering och lagning av protes 2980 3 675
836 Komplicerad lagning av protes 3830 4 120
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6510 7 400
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 940  
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910  
846 Skena för vertikal platsberedning 5 300  
847 Klammerplåt 3 820  
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 535  
850 Implantatförankrad krona, en per käke 7780 11 200
852 Implantatförankrad krona 6000 11 200
853 Hängande led vid implantatfärankrad bro 2 195 3920
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2120 2 540
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 425 410
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1160 1 400
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 375 360
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31 085  
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 32 990  
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat 34 455  
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke    
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat 30 075  
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke    
871 Implantatstödd täckprotes, två implantat 16 975 17 790
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 18 920 19 680
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat 21 480 22 210
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3 065 3 160
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 3 395 3 475
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 4 000 4 515
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 13 905 14 595
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 275  
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 085  
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3 185  
883 Reparation/ombyggnad av implantatf örankrad konstruktion med tandteknisk insats 5 550  
884 Reparation/ombyggnad av implantat- förankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 10 160 10 580
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 125  
888 Fästskruv, per styck 175  
889 Distansskruv, per styck 605  
       
  Tandreglering och utbytesåtgärder    
901 Tandreglering, en käke, enkel behandling högst 1 år 13255 18 010
902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år 16 915 21 800
903 Tandreglering, en käke, normal behandling 1,5 år till 2 år 19 705 24 705
904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling 24 790 30 300
905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling högst 1 år 18690 22 650
906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år 21 930 26 400
907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 1,5 år till 2 år 25155 29 400
908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling 31 130 34 890
  Utbytesåtgärder    
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1 120  
922 Utbytesåtgärd. Krona i st ället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1 490  
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell fril äggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037. Implantat ingår 4 350  
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 6 545 11200
       
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 2 195  
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4 350  
930 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 7 015  
931 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning. Implantaten ingår 7 015  
932 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 7 015  
933 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantaten ingår 4 260  
934 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4 885  
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 10 895  
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 6 545  
943 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av tvåtandslucka    
944 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av tvåtandslucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på    
  Övriga behandlingar    
0 Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 0 2 200
0 Blekning av tänder per käke. Blekningen utförs på mottagningen. 0  
0 Blekning av enstaka tand 0  
0 Tandskydd, per käke 0 1 600
0 Recept 0  
0 Intyg 0  
0 Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 0  
0 Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 0  
0 Uteblivande 0 440
0 Sent återbud 0 440
0 Snarkskena/sömnapnéskena 0 9 020
0 Skalfasad (på estetisk indikation) 0 6 980
0 Keramisk krona (på estetisk grund) 0 6 980

Prislista Tandvårdsteam Claes Karlsson

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet.

Alla priser i svenska kronor.

Garanti/Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garantier

  • Vi ger 5 års garanti på fast protetik, högst till ursprunglig kostnad.
  • Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik, högst till ursprunglig kostnad.
  • Vi ger 5 års garanti på implantat, högst till ursprunglig kostnad.

För mer information, fråga ditt tandvårdsteam.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingets öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Du kan betala med kort eller via plusgiro.
Om du väljer plusgiro tar vi ut en administrativ avgift.
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.

Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdstödet består av två stödformer:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag
  • ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 20-29 år blir bidraget 600  kr per år (1200 under två år)
  • Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 under två år)
  • Är du 75+ år blir bidraget 600 kr per år (1200 under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Alla tandläkare har fri prissättning.

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring
och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet.