Kod Åtgärdsnamn Referenspris
(Kr)
Eget pris
(Kr)
  Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder    
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 865 990
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 375 505
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1070 1250
108 Utredning utförd av tandläkare 1725 1 595
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 660 990
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist   855 1 280
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist 280 382
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst 510 520
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 170
127 Röntgenundersökning, delstatus 195 425
123 Röntgenundersökning, helstatus 820 997
124 Panoramaröntgen 530 997
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 515 475
128 Röntgenundersökning, större delstatus 335 525
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 985 1 500
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1270 3 000
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1560 4 500
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1845 6 000
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 600 700
161 Salivsekretionsmätning 625 750
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 480
163 Biopsi inklusive laboratorieunders ökning (PAD) 980  
  Sjukdomsförebyggande åtgärder    
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 415 530
204 Profylaxskena, per skena 815 920
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 170 150
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 340 300
  Sjukdomsbehandlande åtgärder    
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 410 490
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 770 910
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1140 1 800
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 430 480
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165 440
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 435 580
322 Stegvis excavering 1135 1 440
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 530 950
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1035 1320
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1560 1920
362 Lustgassedering, per gång 825  
  Kirurgiska åtgärder    
401 Tanduttagning, en tand 1035 1715
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1715 2 265
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 410
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3165 3 510
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4160 4 620
406 Tanduttagning, övertalig tand 1025 1 415
420 Implantat, per styck 2855 3 600
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3330 6 200
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1525 1800
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4725 8000
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1710 1 820
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6415 10 200
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2285 2 460
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4035 4775
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 4880 7125
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3980 4 300
430 Korrigerande kirurgi vid implantat 1510 2 100
435 Avlägsnande av ett implantat 1025  
436 Avlägsnande av implantat, enkel 185  
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 2535 2 810
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3585 4 020
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3415 3 820
444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4650 5 240
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4650 5 240
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 325 290
  Rotbehandlingsåtgärder    
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3445 4225
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4150 4690
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5210 6450
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5680 6800
521 Akut endodontisk behandling 810 1100
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 815 1 100
523 Stiftborttagning 1190 1 400
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3660  
  Bettfysiologiska åtgärder    
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3575 4100
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3575 4100
603 Reponeringsskena, per skena 5605 5 685
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2140 3200
606 Motorisk aktivering 510 560
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 750 825
  Reparativa åtgärder    
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 615 980
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 975 1 280
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1160 1 610
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 785 1 180
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1155 1 740
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1540 2 240
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1750 2 500
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 545 700
  Protetiska åtgärder    
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5835 7220
801 Laboratorieframställd krona 4535 7220
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3195 4 300
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1505  
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2235 3 920
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1900 2 250
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3425  
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2455  
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3360  
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1050  
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 570 790
812 Broreparation 1 1470 1 680
813 Broreparation 2 4490  
814 Broreparation 3 7760  
815 Sadelkrona 5195  
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3715 4 380
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5230 5 800
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11135 13750
825 Komplicerad partiell protes med st öd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12605
 
14000
826 Attachments, per styck, material 95  
827 Hel underkäksprotes 9395 11000
828 Hel överkäksprotes 9395 11000
829 Immediatprotes 7050 11000
831 Justering av avtagbar protes 380 495
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1270 1 500
833 Rebasering av protes 2590 2 940
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1980 2 940
835 Rebasering och lagning av protes 3075 3 675
836 Komplicerad lagning av protes 3865 4 120
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6670 7 400
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2985  
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1935  
846 Skena för vertikal platsberedning 5055  
847 Klammerplåt 3960  
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 545  
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8225 11 200
852 Implantatförankrad krona 6380 11 200
853 Hängande led vid implantatfärankrad bro 2235 3920
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2175 2 540
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 490 410
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1425 1 400
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 375 360
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31860  
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 33840  
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat 35370  
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke    
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat 30830  
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke    
871 Implantatstödd täckprotes, två implantat 16 975 17 790
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 18 920 19 680
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat 21 480 22 210
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3 065 3 160
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 3 395 3 475
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 4 000 4 515
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 13 905 14 595
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 275  
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1185  
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 2900  
883 Reparation/ombyggnad av implantatf örankrad konstruktion med tandteknisk insats 5615  
884 Reparation/ombyggnad av implantat- förankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 10355 10 580
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 125  
888 Fästskruv, per styck 180  
889 Distansskruv, per styck 605  
       
  Tandreglering och utbytesåtgärder    
901 Tandreglering, en käke, enkel behandling högst 1 år 13640 18 010
902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år 16960 21 800
903 Tandreglering, en käke, normal behandling 1,5 år till 2 år 19975 24 705
904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling 24745 30 300
905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling högst 1 år 19245 22 650
906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år 22565 26 400
907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 1,5 år till 2 år 25885 29 400
908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling 31160 34 890
  Utbytesåtgärder    
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1145  
922 Utbytesåtgärd. Krona i st ället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1515  
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell fril äggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037. Implantat ingår 4470  
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 6675 11200
       
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 2205  
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4470  
930 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 7 015  
931 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning. Implantaten ingår 7 015  
932 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 7 015  
933 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantaten ingår 4 260  
934 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4 885  
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 11145  
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 6675  
943 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av tvåtandslucka    
944 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av tvåtandslucka när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på    
  Övriga behandlingar    
0 Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 0 2 200
0 Blekning av tänder per käke. Blekningen utförs på mottagningen. 0  
0 Blekning av enstaka tand 0  
0 Tandskydd, per käke 0 1 600
0 Recept 0  
0 Intyg 0  
0 Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke 0  
0 Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 0  
0 Uteblivande 0 440
0 Sent återbud 0 440
0 Snarkskena/sömnapnéskena 0 9918
0 Skalfasad (på estetisk indikation) 0 6 980
0 Keramisk krona (på estetisk grund) 0 6 980

Prislista Tandvårdsteam Claes Karlsson

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet.

Alla priser i svenska kronor.

Garanti/Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Garantier

  • Vi ger 5 års garanti på fast protetik, högst till ursprunglig kostnad.
  • Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik, högst till ursprunglig kostnad.
  • Vi ger 5 års garanti på implantat, högst till ursprunglig kostnad.

För mer information, fråga ditt tandvårdsteam.

Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingets öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Du kan betala med kort eller via plusgiro.
Om du väljer plusgiro tar vi ut en administrativ avgift.
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.

Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdstödet består av två stödformer:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag
  • ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 20-29 år blir bidraget 600  kr per år (1200 under två år)
  • Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år (600 under två år)
  • Är du 75+ år blir bidraget 600 kr per år (1200 under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Alla tandläkare har fri prissättning.

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring
och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet.