Varför ska jag välja Claes Karlssons tandvårdsteam?

VÅR VISION

Engagemang, kunskap och erfarenhet

  • Vi utför en tandvård som har ett varaktigt värde för patienten och som grundar sig på det livslånga behovet av tandhälsa.
  • Jag får alltid veta vad som skall göras och vad det kostar.
  • Hygien och sterilitet i praktiken motsvarar högsta krav.
  • När det finns olika behandlingsalternativ diskuterar och förklarar teamet dessa för dig.
  • Teamet utbildar sig fortlöpande för att bibehålla högsta möjliga kvalité.
  • Vi har alltid den senaste tekniken.

Miljöpolicy

1 Miljöpolicy inom Praktikertjänstkoncernen 
Den verksamhetsansvarige på varje arbetsplats svarar för att tillämpliga lagar och andra krav följs och att verksamheten formulerar mål, upprättar handlingsplaner och följer upp att miljöarbetet ständigt förbättras.

2 Inköp
Vid alla inköp bedöms om produkten eller tjänsten innebär risker för hälsa eller miljön. Valet av produkt eller tjänst ska om möjligt medföra en miljöförbättring.

3 Kompetens 
I verksamheten ska finnas tillräcklig kunskap om vilken miljöpåverkan som verksamheten orsakar och hur denna påverkan kan begränsas och ständigt förbättras.

4 Kvalitet 
Miljöarbetet ska ingå i verksamhetens kvalitets- och verksamhetsutveckling och bedrivas på samma systematiska sätt som övriga ledningsfrågor.

5 Lagenliga krav 
Varje verksamhet ska ha rutiner som säkerställer att tillämpliga lagar och andra krav är kända och följs. Verksamheten ska göra det som behövs, för att förhindra och förebygga skada eller olägenhet, till skydd för människors hälsa och miljön.

6 Miljöledningssystem 
Miljöarbetet baseras på Praktikertjänsts miljöledningssystem, som motsvarar kraven för certifiering enligt ISO 14001.

ÖPPETTIDER OCH KONTAKT

 

Måndagar kl 8:20 -16:40

Tisdagar kl 8:20 - 16:40

Onsdagar kl 8.20 -16:00

Torsdagar kl 8:20 -16:40

Fredagar kl 8:20 - 12:40

Öppettiderna uppdateras regelbundet

 

Kontaktuppgifter:
Telefon: 016-12 15 05
E-post: info.claes@ptj.se

Adress:
Fristadstorget 4, vån 1 / 632 18 / Eskilstuna

Kvalitet certifierad sen mer än tio år enligt Praktikertjänst interna kvalitets system.


SKI diplomet. Läs det här »

Miljö diplomet. Läs det här »